Kampus Induk
Kampus Kesihatan
Kampus Kejuruteraan
 
 
 
   
 
© Copyright 2012, PPKT. Unit Telekomunikasi.
Unit Pengurusan Infostruktur, Pusat Pengetahuan Komunikasi Dan Teknologi (PPKT)
Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang. Tel : 04-6534400.